Ouderenpsychologie Noord

GZ-Psycholoog bij GGZ Drenthe

De ambulante ouderenpsychiatrie van GGZ Drenthe  zoekt voor meerdere locaties  een

Gezondheidszorgpsycholoog

Wie zoeken wij

Jij bent een (BIG-geregistreerde) GZ  psycholoog die de mens achter de patiënt ziet. Jouw patiënt vraagt om zorg op maat, dat betekent dat je ook buiten de kaders kan denken. Je beschikt over een dermate analytisch vermogen, dat je snel duidelijk kunt krijgen welke begeleiding en behandeling benodigd is om de gestelde doelen te verwezenlijken. Zowel richting het team als de ketenpartners ben je in staat om de verbinding te zoeken. Vanzelfsprekend beschik je over goede sociale en administratieve vaardigheden. Idealiter kan je als EMDR- en/of schematherapeut aan de slag of ben je bereid je hierin te scholen.

Wat ga je doen?

Je houdt je vooral bezig met intakes, psychologisch onderzoek, indicatiestelling, consultatie en (deeltijd)behandeling. Op alle locaties werk je samen in een team waar naast collega GZ/ klinisch psychologen ook PIOG en PDW’er/ toegepast  werken. Als regiebehandelaar ben je verantwoordelijk voor de totstandkoming, uitvoering en evaluatie van behandelplannen in samenwerking met jouw patiënt. Wij stellen jouw actieve bijdrage aan innovatie en de verdere ontwikkeling van de zorgprogramma’s op prijs. Voor het coachen en superviseren van behandelaren (in opleiding) binnen het team vind je ook plek in je agenda.

Wat doet GGZ Drenthe voor jou?

Onze professionals hebben invloed op de uitoefening van hun vak. Zij geven individueel en in teamverband concrete invulling aan persoonlijk eigenaarschap en gedeelde verantwoordelijkheid. Wij stimuleren persoonlijke ontwikkeling en interne mobiliteit en investeren voortdurend in het talent van alle medewerkers. Door het bieden van functiegerichte trainingen en scholing en ondersteunen de individuele medewerker in zijn professionele ontwikkeling. Samen vormen we een veerkrachtige organisatie en een prettige werkomgeving met als kernwaarden ‘Eigen kracht, Verwelkomen en Bevlogen’.

Dit is de afdeling ouderenpsychiatrie binnen GGZ Drenthe

Vanuit een duidelijke hulpvraag bieden wij vanuit multidisciplinaire teams zorg aan ouderen met psychische problemen. Samen met onze patiënten werken wij aan herstel en kwaliteit van leven. Onze hulp is eenvoudig en kort als het kan, intensief of langdurig als het nodig is. Maar altijd toegankelijk en dichtbij: meestal op de poli, soms thuis of in de kliniek. Herstel gaat over genezing en/of het leren omgaan met een psychisch probleem. Onze patiënten zijn meer dan mensen met een psychische aandoening. Onze locaties bevinden zich in Emmen, Hoogeveen/Meppel en Assen.

Enthousiast geworden?

Bij GGZ Drenthe kun je rekenen op uitstekende arbeidsvoorwaarden. Het salaris conform cao GGZ, vergoedingen, meerkeuzesysteem  en pensioenvoorziening (PFZW) zijn goed geregeld en aan het einde van het jaar heb je recht op een eindejaarsuitkering. Bij ons vind je een open en informele werkomgeving met eigen verantwoordelijkheden en uitdagingen. Een goede sfeer vinden wij erg belangrijk.

GGZ Drenthe voert een Hepatitis B beleid. Dit kan betekenen, dat je gevaccineerd moet worden tegen Hepatitis B. Indien nodig verzorgt GGZ Drenthe de vaccinatie.

Een referentenonderzoek en het verstrekken van een verklaring omtrent gedrag (VOG) maakt onderdeel uit van de indiensttredingprocedure bij GGZ Drenthe.

Inlichtingen en sollicitatie

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Inge Smits, behandelcoördinator ambulante ouderenpsychiatrie 0528-857830. Je motivatiebrief met CV kan je mailen naar werving@ggzdrenthe.nl    

De sluitingstermijn is 16 augustus.