Toekomst subsidieregeling extramurale zorg

Toekomst subsidieregeling extramurale zorg

Op 27 mei heeft Bruno Bruins, minister voor Medische zorg en Sport, een brief gestuurd aan de Eerste en Tweede Kamer over de toekomst van de subsidieregeling extramurale behandeling. Onder deze subsidieregeling konden o.a. de SOG en de psycholoog de afgelopen jaren buiten de muren van het verpleeghuis kortdurende zorgtrajecten uitvoeren, m.n. in het kader van diagnostiek en advisering. De subsidieregeling was van tijdelijke aard en er lijkt nu te worden gezocht naar een langdurige oplossing om deze vorm van zorg te bekostigen

In de brief die nu naar beide kamers is gestuurd wordt aangestuurd op het overhevelen van deze zorgvormen naar de Zorgverzekeringswet (Zvw). Waarbij in de plannen per 2020 eerst de behandeling van de SOG wordt ondergebracht in de Zvw. De behandeling van de psycholoog zal vervolgens per 2021 ook worden opgenomen in het Zvw. Voor 2020 veranderen wel enkele van de voorwaarden voor diagnostiek en beeldvorming door de GZ-psycholoog

Voor een volledige weergave van de plannen verwijzen wij jullie naar de brief van de minister. Wij zullen proberen dit onderwerp te vervolgen, maar mocht je zelf werken vanuit de subsidieregeling adviseren wij dit zelf ook in de gaten te houden.