Symposium 2019: terugblik

Symposium 2019: terugblik

Afgelopen donderdag was het zover, het symposium van Ouderenpsychologie Noord. We kijken terug op een geslaagde middag met interessante sprekers.

De werkgroep testbatterij presenteerde het vernieuwde testoverzicht waar ze de afgelopen twee jaar aan heeft gewerkt. Hierin is de aanbevolen testbatterij bij diagnostiek van MCI en lichte dementie vanuit de sectie neuropsychologie van het NIP opgenomen. Verder zijn de normen en de beschreven testen geactualiseerd. Er werd gelijk een oproep gedaan: indien je nog nieuwe normen, testen, artikelen etc. kent laat het dan weten. Ook worden er nieuwe leden gezocht voor de werkgroep. Het doel is om elk halfjaar bij elkaar te komen en het testoverzicht te herzien.

Nathalie de Vent vertelde over de ANDI-database, een online platform om neuropsychologische testgegevens te evalueren. De testgegevens worden vergeleken met een grote representatieve groep van gezonde proefpersonen. Door het maken van een multivariate toets kan het cognitief profiel in kaart worden gebracht. De ANDI blijft in ontwikkeling. Zo zijn de onderzoekers bezig om data van super-ouderen ouderen te verzamelen en worden er in november ruim 40 testen toegevoegd aan de database. Ook van Nathalie een oproep: ze zijn opzoek naar data van gezonde proefpersonen.

De volgende spreker was Fredrike Bannink, over positieve supervisie en intervisie. 
We werden in tweetallen aan het werk gezet. Eerst werd er een sprankelmoment uitgevraagd, de volgende ronde werden er complimenten gegeven en de laatste ronde werd er gezocht naar de kleine stapjes richting meer sprankelmomenten. Dit was een klein voorbeeld van positieve intervisie/supervisie waarbij het doel is om te kijken naar wat er wél kan. Ook in het contact met de cliënt ga je opzoek naar wat hij wel wil en wat er moet gebeuren zodat hij niet meer hoeft terug te komen. 
Voor onszelf gaf ze nog een mooie link naar de Krachtenvragenlijst. Bij het invullen ervan worden je 24 sterke kanten op een rij gezet: http://viacharacter.org  

Marja Vink sloot de middag af met EMDR bij ouderen. Aan de hand van casuïstiek liet ze zien hoe EMDR wordt toegepast bij ouderen en dat het ook kan worden ingezet na een CVA of bij (beginnende) dementie. Eén van de ouderen die gefilmd was gaf aan dat hij direct al verschil merkte; hij sliep beter en voelde zich minder gespannen. 
Ze vertelde ook kort iets over EMDR on the spot. Tot nu toe is er één studie bekend waarin EMDR on the spot is toegepast door middel van tapping. Het ging hierbij om drie beschreven case studies door Amano & Toichi (2014) waarbij de resultaten veelbelovend zijn. Er moet nog meer onderzoek worden gedaan, maar wellicht dat dit in de toekomst vaker kan worden ingezet.  

Klik hier voor de presentaties van het symposium.