Netwerkbijeenkomst Friesland

Netwerkbijeenkomst Friesland

Op woensdagavond 19 juni heeft in Leeuwarden de allereerste netwerkbijeenkomst voor ouderenpsychologen in Friesland plaatsgevonden. Oudere collega’s onder ons zullen zeggen dat dergelijke bijeenkomsten in het verleden ook hebben plaatsgevonden, toch durven wij te stellen dat voor de aanwezigen dit de eerste keer was dat er collega’s van zo veel verschillende Friese ouderenzorginstellingen bij elkaar kwamen.

De eer was aan de psychologen van De Noorderbreedte om deze avond te verzorgen, wat ze dan ook met verve hebben gedaan. De nadruk van de avond lag op de onderlinge kennismaking; waarbij dit door middel van leuke, maar toch ook vakinhoudelijke activiteiten werd bewerkstelligd. Een 20-tal psychologen liepen tijdens de ken-je-collega-bingo dwars door elkaar op zoek naar gelijkenissen met een ander. Om vervolgens tijdens de pubquiz er achter te komen dat vakinhoudelijke feitenkennis soms wat lastiger is om op te diepen uit het geheugen dan men zou willen. Daarnaast had de vakgroep van De Noorderbreedte zichzelf gepresenteerd en wat verteld over hun manier van werken. Dit allemaal onder het genot van soep, kroketten en wat drankjes.

Het was mooi om te merken dat, ondanks dat informatie-uitwisseling nu nog niet voorop stond, collega’s erg benieuwd waren naar hoe zaken geregeld waren bij andere organisaties. De aanwezigen waren dan ook enthousiast om dit bijeenkomst in de toekomst een vervolg te geven, waarbij ook meteen een inventarisatie was gedaan van thema’s die in de komende bijeenkomsten aan bod zouden kunnen komen. De volgende bijeenkomst staat gepland voor het najaar van 2019. De organisatie zal dan in de handen zijn van de psychologen van Patyna, aangezien hun naam tijdens de loting uit de hoge hoed was getoverd.

Deze bijeenkomst is een initiatief van psychologen uit Friesland om elkaar beter te leren kennen en informatie-uitwisseling te verbeteren. We hopen op een mooi vervolg, met nog meer collega’s uit de ouderenzorg, in het najaar!