HAP symposium: 20 september

HAP symposium: 20 september

Geachte heer of mevrouw,

De Hetero-Anamnestische Persoonlijkheidsvragenlijst is vernieuwd.  In de bijlage vindt u een uitnodiging voor deelname aan een symposium over de nieuwe versie van de Hetero-Anamnestische Persoonlijkheidsvragenlijst (HAP), het symposium HAP 2.0 

U bent bij ons bekend als gebruiker van de HAP, inkoper van de HAP of belangstellende. Wanneer u niet werkt met onze vragenlijst, willen wij u vragen om dit bericht door te sturen naar collega’s psychologen, psychiaters, geriaters of specialisten ouderengeneeskunde. 

Bij voorbaat onze hartelijke dank. 

Met vriendelijke groet, 
Harry Barendse en Toine Thissen
HAP Uitgeverij

Bijlage: uitnodiging HAP symposium