GZ-psycholoog als Wzd-functionaris

GZ-psycholoog als Wzd-functionaris

Het NIP maakt zich sterk voor de rol van de GZ-psycholoog en orthopedagoog OG binnen de Wet zorg en dwang. In het vorige wetsvoorstel was de rol van Wzd-functionaris bewaard voor de arts. Hierop heeft het NIP, samen met VGN en NVO een brief gestuurd aan de Tweede Kamer om ervoor te pleiten dat beide bovengenoemde beroepsgroepen deze rol ook moeten kunnen vervullen. Lees hierover meer op de website van het NIP.

Bovengenoemde aanpassing is op 18 juni j.l. goedgekeurd door de Tweede Kamer, ook hiervoor kan vind je meer informatie op de website van het NIP.