Deelnemers gezocht: onderzoek naar de leefomgeving van ouderen met geheugenproblemen

Deelnemers gezocht: onderzoek naar de leefomgeving van ouderen met geheugenproblemen

Onderzoek naar uw leefomgeving

Er zijn steeds meer ouderen met geheugenproblemen. Ook deze ouderen willen vaak graag thuis blijven wonen. In dit project kijken we hoe de woonomgeving geschikter kunnen maken, samen met ouderen zelf, hun naasten, verzorgers en zorgprofessionals. In de eerste fase van het onderzoek willen we de leefomgeving van thuiswonende ouderen met geheugenproblemen in kaart brengen.

Wie kan deelnemen?

We zijn op zoek naar ouderen die:

  • Zelfstandig wonen; alleen of met iemand samen
  • Geheugenproblemen ervaren (in de breedste zin van het woord)
  • 65 jaar of ouder zijn

Het onderzoek

Als u meedoet aan het onderzoek, duurt dat totaal ongeveer een maand voor u. De onderzoekers zullen u twee keer thuis bezoeken, of op een andere plek als u dat prettiger vindt. Tijdens het eerste bezoek van ongeveer een uur zullen de onderzoekers u vragen deel te nemen aan:

Eerste bezoek bij u thuis;

  • Het invullen van een vragenlijst met algemene gegevens over uzelf. Het duurt ongeveer 15 minuten om de vragenlijst in te vullen. 
  • Een wandelinterview, waar u de onderzoekers voor u bekende plekken uit uw leefomgeving laat zien, en over uw ervaringen vertelt. Dit interview zal worden opgenomen door middel van een geluidsopname.

Tussen de twee bezoeken in, vragen we u het volgende te doen:

  • Een GPS-tracker meenemen tijdens veertien opeenvolgende dagen. U krijgt dit apparaatje van het onderzoeksteam, en het legt de routes die u buiten uw huis neemt vast. Het onderzoeksteam zal u uitleggen hoe het apparaatje werkt. De GPS-tracker is veilig om te gebruiken en heeft geen effect op andere (medische) apparaten.
  • Twee weken lang een dagboek bijhouden met de activiteiten die u elke dag onderneemt. Het invullen van het dagboek duurt 5 tot 10 minuten per dag.

Tweede bezoek bij u thuis;

  • Een diepte-interview, waar u vertelt over uw activiteiten, en de plekken waar u normaal gesproken heen gaat. Ook dit interview zal worden opgenomen door middel van een geluidsopname en duurt ongeveer een uur.

De onderzoekers zullen alle activiteiten aan u uitleggen. Het is belangrijk dat u weet dat we in uw verhaal en uw activiteitenpatroon geïnteresseerd zijn. Er zijn dus geen ‘goede’ of ‘foute’ antwoorden. Alle informatie die u met ons deelt is waardevol. Als er nieuwe informatie over het onderzoek is die belangrijk voor u is, laat de onderzoeker dit aan u weten. U wordt dan gevraagd of u blijft meedoen.

Contactinformatie

Voor meer informatie kan er contact worden opgenomen met:

Meer informatie 

www.rug.nl/wonen-met-geheugenproblemen

Poster van het onderzoek