Ouderenpsychologie Noord

Testbatterij

In 2013 hebben Anja Dieterman, Marijke Kuikman en Fijanne Strijkert namens Ouderenpsychologie Noord de Testbatterij Dementiediagnostiek ontwikkeld. Met het uitbrengen van deze testbatterij is getracht om enige uniformiteit aan te brengen binnen dementiediagnostiek in het Noorden.

Tijdens het symposium in oktober 2017 is het gebruik van deze testbatterij geëvalueerd en is een nieuwe werkgroep ontstaan, met als doel om de veranderingen op het gebied van neuropsychologische diagnostiek in de ouderenzorg te bundelen en daarmee het beschreven instrumentarium te actualiseren. Tegelijkertijd werd er binnen de sectie Neuropsychologie (NIP) gewerkt aan de recent verschenen ‘Monodisciplinaire Richtlijn Neuropsychologisch Onderzoek bij Lichte Cognitieve Stoornissen (MCI) en dementie’. In deze richtlijn wordt eveneens een kernbatterij voor testonderzoek gepresenteerd en wij hebben als Ouderenpsychologie Noord besloten ons hier aan te committeren. Zo hopen wij niet alleen uniformiteit in het noorden te bewerkstelligen, maar ook landelijk.

De voorgestelde kernbatterij vind je in dit naslagwerk, alsmede een overzicht van overige testen per domein. Het naslagwerk biedt korte beschrijvingen per test, waarbij de psychometrische eigenschappen, meest recente normen en gebruiksdoeleinden op basis van de genoemde literatuur worden beschreven. Voor de COTAN-beoordelingen verwijzen wij naar de website: https://www.cotandocumentatie.nl/.

De update van eind 2022 is vanaf nu beschikbaar via onderstaande link!

De laatste versie vind je hier: Neuropsychologische diagnostiek bij ouderen, OP-Noord 2022